درباره گالری چهرک نریمانی

 چهرک نریمانی طراح برند "چی"


گالری "چی" با 14 سال سابقه کاری در تهران منطقه کامرانیه وهمچنین شعبه ای دیگر در پاساژ آرمیتاژ مشهد فعالیت میکند.
مجموعه "چی" اولین مجموعه ایست که  برای اولین بار در ایران در شب ایرانی سازمان یونسکو به عنوان سفیر طراحی لباس ایران دعوت شد که فروردین ماه به خاطر کرونا این برنامه بعد از سالها اجرا نشد...
یکی از قدرت های تیم ما این است که همه ی خانم ها با هرسایزی میتوانند "چی"پوش باشند به شکلی که اون طرح با تغییراتی در برش و کاملا حرفه ای مناسب فیزیک هر فرد اجرا خواهد شد.